ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  เรื่องการพยาบาลห้องผ่าตัดและส่องตรวจ  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จำนวน 49 คน   เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมประมุขจันทวิมล  อาคารสิรินธร ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น