ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี นายแพทย์ธนนิตย์ สังคมกำแหง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ซึ่งศึกษาดูงานด้านแผนพัฒนาระบบงานคุณภาพ ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบส่งต่อผู้ป่วย ระบบงานการแพทย์ปฐมภูมิ ระบบกลุ่มงานศัลยกรรม Stroke Unit และระบบงานกลุ่มภารกิจอำนวยการ