ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ จากองค์การเภสัชกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคลินิกกัญชาทางการแพทย์

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.วัชรพงษ์  รินทระ ประธาน Service Plan สาขา Palliative Care เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากองค์การเภสัชกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และคลินิกประคับประคอง (Palliative Care) ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ระหว่างแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคลินิกกัญชาทางการแพทย์