ต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003  จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 24 มกราคม 2565 โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003  จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุมจำลอง  มุ่งการดี ชั้น 4  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

มาตรฐานสากล ISO15189/15190  เป็นมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ยอมรับทั่วโลก   เป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพที่บ่งชี้ถึง การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง   โดยที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับการรับรองมาแล้ว  2 ครั้ง  ครั้งนี้เป็นการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 3    การประเมินจะมีผู้ตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และได้รับการแต่งตั้งจาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  อายุการรับรองหากผ่านการประเมินครั้งละ 4  ปี