ต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ไปช่วยผู้ป่วยโควิด ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2654 – 20 กันยายน 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 ณ อาคารพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น หลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2654 – 20 กันยายน 2564 ตามการประสานงานร่วมกระทรวงสาธารณสุขในการขอรับการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19
โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย 1. นายกันตภณ พันธ์ภักดี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2.นางสุธาสินี เหลาหนวด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3. นายธีรวัฒน์ บุตรราช ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ