ต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น หลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ อาคารพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น พญ.นาตยา  มิลล์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น หลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม  2654  –  6 กันยายน 2564 ตามการประสานงานร่วมกระทรวงสาธารณสุขในการขอรับการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์  ซึ่งไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย  1. นายธงชัย  มีไกรลาด  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   2.นางสาวกาญจนาพร   โคกสีอำนวย   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  3. นางสาวปาริชาติ  พานิชศิริ   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ