ต้อนรับ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในการลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ หอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น คณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้จากการร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด