ต้อนรับ นายแพทย์จเด็จ  ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และคณะ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 -12.30 น. โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์จเด็จ  ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และคณะผู้บริหาร  ในโอกาสเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โรงพยาบาลขอนแก่น   ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี  โรงพยาบาลขอนแก่น

โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของโรงพยาบาลขอนแก่น   และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมระบบบริการ โรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้

  1. ศูนย์ COVID Call Center
  2. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
  3. ศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น
  4. งานคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19
  5. ศูนย์ตรวจโควิด-19