ต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการลดความแออัดในโรงพยาบาลขอนแก่น

15 กันยายน 2563 นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการลดความแออัดในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยการรับยา-เจาะเลือดใกล้บ้าน เพื่อเพิ่มความสะดวกของประชาชนในการเข้ารับบริการ ลดความแออัดและลดการรอคอยในโรงพยาบาล โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับ