ต้อนรับ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562

วันนี้ 9 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.  โรงพยาบาลขอนแก่นต้อนรับ นายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562  โดยมี นพ.อิทธิพล  สูงแข็ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7, นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

.