ทพญ. เบญจพร จารุพูลผล บริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวนเงิน 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562   ทพญ. เบญจพร จารุพูลผล บริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อกองทุนแก่นสุข เพื่อใช้กับผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายและเสียชีวิตที่ไร้ญาติหรือยากจนจัดการศพ (แต่งศพ จัดซื้อโลงศพ )

ขออนุโมทนาบูญด้วยค่ะ