ทำบุญครบรอบ 100 วัน แพทย์หญิงศิริจิตต์ วาสนะวัฒน พร้อมทำพิธีเปิดป้ายห้องประชุม

31 สิงหาคม 2563 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ทำบุญครบรอบ 100 วัน แพทย์หญิงศิริจิตต์ วาสนะวัฒน และตั้งชื่อห้องประชุมศิริจิตต์ วาสนะวัฒน ณ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และห้องประชุมศิริจิตต์อนุสรณ์ อาคาร 11 ชั้น 6 เพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงพระคุณของท่าน โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายห้องประชุม