ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม องค์กรเอกชน พี่น้องชุมชน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตลอดจนพสกนิกรชาวขอนแก่น จำนวน กว่า 2,000 คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้