“ทำบุญเปิดศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยเซลล์ต้นกำเนิด”

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น  “ทำบุญเปิดศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยเซลล์ต้นกำเนิด”   เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  อาคาร 10 ชั้น 4  โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี  นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธี

สำหรับศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยเซลล์ต้นกำเนิด ถือเป็นมาตรฐานของการรักษามะเร็งทางโลหิต  วิทยาหลายโรค เช่น  Multipte  myeloma ,  Lymphoma  ,  Acute  Leukemia  เป็นต้น  ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รอทำการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยเซลล์ต้นกำเนิด  จำนวน 40 ราย   โดยมี  นพ. ธนกฤต  สมประเสริฐกุล  ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ การปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยเซลล์ต้นกำเนิด  กล่าวรายงาน