ทีมผู้บริหาร รพ.ขอนแก่น เยี่ยมหน่วยงาน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 (Grand Round)

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหารเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลขอนแก่น ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประเด็นพัฒนาโดยตรงจากผู้ปฏิบัติงาน, เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้กำลังใจสร้างบรรยากาศองค์กรที่มีความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ