ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ศึกษาดูงาน รพ.ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยทีมการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้การรักษาและป้องกันผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อน (โรคลมร้อน หรือ Heat Stroke) ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พลตรีวสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 เป็นประธานให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานยังมีโอกาสได้ร่วมต้อนรับ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาที่ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี อีกด้วย

จากการศึกษาดูงาน โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี ถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่สามารถพัฒนาแนวทางรักษาและป้องกันโรคลมร้อน (Heat Stroke) ได้มีประสิทธิภาพเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย และมีการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการป้องกันรักษาโรคลมร้อน (Heat Stroke) อยู่ตลอดเวลา ทำให้สามารถลดจำนวนผู้ป่วยทหารใหม่ที่เข้าฝึกในพื้นที่ประสบกับโรคลมร้อนในอัตราที่ต่ำมาก และในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีทหารประสบกับโรคลมร้อนเลย

นอกจากนี้ ทีมการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่น ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการป้องกันรักษาภาวะโรคลมร้อน (Heat Stroke) ในเหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เช่น การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินดูแลผู้ป่วยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ, งานวิ่งการกุศลก้าวคนละก้าวของทีมตูน บอดี้สแลม เป็นต้น และทีมแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น ยังได้มีการนำเสนอนวัตกรรมการป้องกันโรคลมร้อนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับทีมวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นในการดูแลผู้ป่วย เพื่อเป็นการต่อยอดในการพัฒนา ดูแลผู้ป่วยจากความร้อนอีกด้วย