ที่นี่ไม่มีกำแพง ตอน จิตอาสา รพ.ขอนแก่น

ที่นี่ไม่มีกำแพง ตอน จิตอาสา รพ.ขอนแก่น    https://www.youtube.com/watch?v=qBlMcUFsI6c&feature=youtu.be