ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มอบ Face Shield จำนวน 150 ชิ้น

1 กันยายน 2563 ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มอบ Face Shield จำนวน 150 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดย นพ.พรเลิศ ปลื้มจิตต์มงคล กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ