ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) บริจาคเงิน จำนวน 345,985 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ให้โรงพยาบาลขอนแก่น 2

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) โดย คุณป้อมเพชร รสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ และ คุณวันชัย กาญจนศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส งานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ 4 บริจาคเงิน จำนวน 345,985 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส โดยมี พระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์ สุวีโร เจ้าอาวาสวัดศิริธรรมิกาวาส นายชาลี ลาสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี นายสุคพ แก้งโทน ไวยาวัจกร เป็นตัวแทนชุมชนร่วมรับมอบ และนางกล้วยไม้ ธิพรพรรณ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส เป็นตัวแทนฝ่ายโรงพยาบาลขอนแก่น 2 รับมอบ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา