ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริจาคหมอนหนุนอุ่นรัก ให้ผู้ป่วย

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบบริจาค “หมอนหนุนอุ่นรัก” ลดแผลกดทับ จำนวน 65 ใบ จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมอบให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่น