ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย คุณศรัณย์ ธำรงรัตน์  ผู้อำนวยการอาวุโส  บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น  ในโอกาสครบรอบ 80 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยมี คุณนิชิต  เสนไสย  รองผู้อำนวยการด้านบริหาร เป็นผู้รับมอบ

 

 

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ