ธรรมะกับการทำงาน ใน ยุค 4.0 โดย พระครูสุเมธธรรมสาร

โรงพยาบาลขอนแก่น  จัดกิจกรรมธรรมะบรรยาย เรื่อง ธรรมะกับการทำงาน ใน ยุค 4.0  โดยได้รับเกียรติจาก พระครูสุเมธธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดมรรคสำราญ จังหวัดขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้  และมี นพ.สุรชัย  สราญฤทธิชัย  รองผู้อำนวยการอาวุโส กล่าวรายงาน   ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น