นพ. ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแพทย์ในดวงใจ จังหวัดขอนแก่น

ชาวโรงพยาบาลขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นพ. ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นแพทย์ในดวงใจ จังหวัดขอนแก่น โครงการแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด  จัดโดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 26 มกราคม 2562