นพ.ปกรณ์  นาระคล และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 28 มอบหน้ากาก Face shield  จำนวน 50 ชิ้น 

วันที่ 1 เมษายน 2563  โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยคุณนิชิต  เสนไสย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รับมอบหน้ากาก Face shield  จำนวน 50 ชิ้น  จากนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 28  โดยมี นพ.ปกรณ์  นาระคล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านธรรมาภิบาล  เป็นผู้แทนมอบ

 

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ