นพ.วัฒนชัย สุแสงรัตน์ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท

7 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นพ.วัฒนชัย สุแสงรัตน์ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับอาคารอายุรกรรม 298 เตียง โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะผู้บริหาร รับมอบ