นพ.วัฒนชัย สุแสงรัตน์ และ ท.ญ. จินตนา จิรำไพกูล บริจาคน้ำดื่มให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 14 มกราคม 2565  นพ.วัฒนชัย  สุแสงรัตน์  และ ท.ญ. จินตนา  จิรำไพกูล  บริจาคน้ำดื่มให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อผู้ป่วยโควิด-19  ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี คุณเกตุมณี กาญจนรังสิชัย หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน รับมอบ