นพ.วิทยา คนงาม บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท

เมื่อวันนี้ 30 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลขอนแก่นรับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จาก นพ.วิทยา คนงาม โดยเพื่อพัฒนาศูนย์เต้านม 25,000 บาท และเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์หน่วยศัลยกรรมทรวงอก 25,000 บาท โดยมีคุณยุวดี บุญลอย เวรตรวจการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ