นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท

วันที่ 17 มกราคม 2565 นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ