นพ.วิทยา – ทพญ. เบญจพร จารุพูนพล บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2562 นพ.วิทยา – ทพญ. เบญจพร จารุพูนพล บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญค่ะ