นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร นำทีมแจ้งข่าวบอกบุญงานทอดผ้าป่าฯ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าพบชมรมร้านยา, ร้านท่งจี่ตึ้ง, บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์, ร้านประจักษ์การแว่น และบริษัท เคซี รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด เพื่อแจ้งข่าวบอกบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562