นพ.สุทธิเทพ ดวงศร หัวหน้าศูนย์หัวใจฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท

วันนี้ 19 กันยายน 2561  นพ.สุทธิเทพ  ดวงศร นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากคุณแม่ลำดวน  อินทรวิเชียร  เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กองทุนศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความสบาย ทั้งกายและจิต คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ