นพ.เสกสรร สุวรรณแพง นำทีมแจ้งข่าวบอกบุญงานทอดผ้าป่าฯ

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าพบสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, บริษัท มิตซูนครขอนแก่น จำกัด, บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด และบริษัท พิมานกรุ๊ป จำกัด เพื่อแจ้งข่าวบอกบุญงานทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562