นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน จัดหาและบริการดวงตาของโรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขภาพ “โครงการดวงตาสดใสใกล้บ้าน และการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 7”

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม จำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น  นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย  พร้อมด้วยนายแพทย์วิศิษฎ์  ฐิตวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน จัดหาและบริการดวงตาของโรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขภาพ “โครงการดวงตาสดใสใกล้บ้านและการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 7”  โดยมีนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อุดม  ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 7  นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และนายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมให้การต้อนรับ