นพ.ไพบูลย์ – ผศ.ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก นพ.ไพบูลย์ – ผศ.ดร.ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น