นศพ.ธนรัชต์  ปฏิญญาศักดิกุล  และครอบครัว  บริจาคเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  จำนวน 1 เครื่อง  มูลค่า 200,000 บาท

วันที่ 7 กันยายน 2565  นศพ.ธนรัชต์  ปฏิญญาศักดิกุล  และครอบครัว  บริจาคเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  จำนวน 1 เครื่อง  มูลค่า 200,000 บาท  มอบให้หอผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นพ.ภิเษก  ยิ้มแย้ม หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม และคุณวิลาวัณย์   จันโทริ   หัวหน้าหอผู้ป่วยเด็กเล็ก  เป็นผู้รับมอบ