นักศึกษา จากสาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มข. มอบเงิน 280,000 บาท

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 280,000 บาท จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา2561 สาขาการตลาดระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะผู้จัดกิจกรรม KKUIC The Insider 5, Color Run Fun in the Summer #วิ่งสาดสีอินเตอร์)

ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ