นางทัศนีย์  เรืองวงศ์วิทยา  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท

วันที่ 26 มกราคม 2566  นางทัศนีย์  เรืองวงศ์วิทยา  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่สุรีย์  หล้าจันทร์ดา  ณ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

โดยมี นายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  เป็นผู้รับมอบ   หากแม้นดวงวิญญาณของคุณแม่สุรีย์  หล้าจันทร์ดา  อยู่ ณ แห่งหนใด ขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลครั้งนี้ด้วยเทอญ