นางสาวกนกวรรณ   หอมจันทนากุล  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท และมอบพัดลม จำนวน 9 ตัว

วันที่ 14 ธันวาคม 2565  นางสาวกนกวรรณ   หอมจันทนากุล  พร้อมครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท  เพื่อสมทบเงินบริจาคโรงพยาบาลขอนแก่น  และมอบพัดลม จำนวน 9 ตัว ให้โรงพยาบาลขอนแก่น ในงานฌาปนกิจคุณพ่อสมชาย หอมจันทนากุล  โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี   ณ เมรุวัดหนองแวงพระอารามหลวง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น