นางสาวสุดาพร อุกามาตร  บริจาคข้าวกล่อง  จำนวน 400 กล่อง 

วันที่ 26 มกราคม 2566  นางสาวสุดาพร อุกามาตร  บริจาคข้าวกล่อง  จำนวน 400 กล่อง  ขนม จำนวน 100 ห่อ และขนมเค้ก  จำนวน 200 ชิ้น  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

โดยมี นายวิสิษฐ์พล  ตัณฑ์สุระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   เป็นผู้รับมอบ