นางเยาวลักษณ์ บุญเรือง บริจาคพัดลม จำนวน 6 ตัว ให้หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1

วันที่ 26 เมษายน 2566 นางเยาวลักษณ์ บุญเรือง บริจาคพัดลม จำนวน 6 ตัว ให้หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แด่คุณพ่อสมเกียรติ บุญเรือง โดยมี คุณศศิธร มงคลสวัสดิ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ