นายจรัล บัวงาม  มอบเงินบริจาค จำนวน  50,000 บาท เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์หัวใจ

วันที่ 16  มกราคม 2566 นายจรัล บัวงาม  มอบเงินบริจาค จำนวน  50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์หัวใจ

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ