นายชัยวัฒน์ ชัยกาศ ได้รับโล่รางวัล R2R ดีเด่น ระดับ ตติยภูมิ ประเภทนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ ชัยกาศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในโอกาสได้รับโล่รางวัล R2R ดีเด่น ระดับ ตติยภูมิ ประเภทนวัตกรรม ชุดพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยหลังตรวจสวนหัวใจผ่านหลอดเลือดแดงฟีมอรัล ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 “การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค new normal” ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2563