นายชาคริต อิศรางกูร ณ อยุธยา บริจาคเงิน จำนวน 9,999 บาท

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาคริต อิศรางกูร ณ อยุธยา บริจาคเงิน จำนวน 9,999 บาท มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ