นายธรรมนูญ  เลาห์ปิยะวิสุทธิ์  บริจาครถเข็นผู้ป่วยและเงินสด

วันที่ 9 สิงหาคม 2562  นายธรรมนูญ  เลาห์ปิยะวิสุทธิ์  บริจาครถเข็นผู้ป่วย จำนวน 1 คัน มูลค่า 3,000 บาท  และบริจาคเงินสดจำนวน 500 บาท   เพื่อมอบให้พระสงฆ์อาพาธ ที่โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ