นายสถิตย์ ถึงแสง บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายสถิตย์ ถึงแสง บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดย พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น 2 รับมอบ
ขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ