นายสุรัตน์  พึงประภา  ในนามศิษย์เก่า มศ.5/4 KKW.85  บริจาคเงิน จำนวน 34,500 บาท 

วันที่ 31 มกราคม 2566  นายสุรัตน์  พึงประภา  ในนามศิษย์เก่า มศ.5/4 โรงพยาบาลขอนแก่นวิทยายน (KKW.85)  บริจาคเงิน จำนวน 34,500 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี คุณธัญรัศม์  ปิยวัชร์เวลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านการพยาบาล (ด้านบริหาร) เป็นผู้รับมอบ

ขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ