นายแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 20 ธันวาคม 2565  เวลา 14.45 น.  นายแพทย์ธนรักษ์  ผลิพัฒน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เข้าเยี่ยมชมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER),  ศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรี (OSCC) , ห้อง Negative pressure,  ศูนย์เชี่ยวชาญและบูรณาการส่งต่อผู้ป่วย (IMAC), หอผู้ป่วยศัลยอุบัติเหตุ 1  และ ICU หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ  ณ อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ