นายแพทย์วัฒนชัย สุแสงรัตน์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายแพทย์วัฒนชัย สุแสงรัตน์ บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณเธียรศิริ พงษ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ และคุณวสิษฐ์พล ตันฑ์สุระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รับมอบ