นายแพทย์วัฒนชัย   สุแสงรัตน์  และครอบครัว บริจาคเงิน  จำนวน 100,000  บาท

วันที่ 23 สิงหาคม 2565  นายแพทย์วัฒนชัย   สุแสงรัตน์  และครอบครัว บริจาคเงิน  จำนวน 100,000  บาท  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อสมทบซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้อาคาร 298 เตียง โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมรับมอบ