นายแพทย์วัฒนชัย   สุแสงรัตน์  บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 50  แพ็ค 

วันที่ 22 สิงหาคม 2565  นายแพทย์วัฒนชัย   สุแสงรัตน์  บริจาคน้ำดื่ม  จำนวน 50  แพ็ค  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อผู้ป่วยโควิด-19  โดยมี  คุณเธียรศิริ  พงษ์พันธ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ